Beyaz Filo’dan kar dağıtımı

by nevargundemde
0 comment

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 38.052.614 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılabilir dönem karından yasal karşılık ayrıldıktan sonra kalan 2021 yılı hesap dönemine ait 36.435.137,83 TL’lik net dağıtılabilir dönem karının yüzde 46,51’ine karşılık gelen 16.946.875 TL’nin nakit olarak ortaklarımıza dağıtılmasına,  belirtilen duruma göre hazırlanmış kar dağıtım tablosunun 2021 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına, dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment