Borsa İstanbul'da kottan çıkarılma

Borsa İstanbul A.Ş'de, Metal payları kottan çıkarıldı.

Borsa İstanbul A.Ş'de, Metal payları kottan çıkarıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

''Borsamız tarafından 03/07/2020 tarihinde, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve d aha önce 11/05/2020 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılan Metal Gayrimenkul A.Ş ile ilgili olarak, şirketin  faaliyet durumu nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, kotasyon yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında; şirketin ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları nedeniyle, daha önce söz konusu alacak oluştuğunda açıklanan ödeme planları kapsamında alacağın tahsil edilemediği, son açıklanan ödeme planında bir teminat alınmadığı ve borçlunun finansal durumu da dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında, Şirket paylarının 06/07/2020 tarihinden itibaren borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma