Cari işlemler fazlası 2019 sonunda 449 milyon dolar olabilir

12 Aylık Cari Fazla 6. Ayda da Devam Etti Cari denge, kasımda, 518 milyon dolar açık verdi. Konsensüs beklenti 400 milyon dolar açık verilmesi yönündeydi (Kasım 2018: +1,0 milyar dolar). Cari denge,

12 Aylık Cari Fazla 6. Ayda da Devam Etti

Cari denge, kasımda, 518 milyon dolar açık verdi. Konsensüs beklenti 400 milyon dolar açık verilmesi yönündeydi (Kasım 2018: +1,0 milyar dolar). Cari denge, Temmuz-Ekim 2019 döneminde üst üste 4 ay boyunca fazla vermişti.

Geçen yılın aynı ayında verilen 1 milyar dolar fazlanın son dönem itibariyle 518 milyon dolar açığa dönüşmesi; iktisadi faaliyette yakın dönemde gözlenmeye başlanan toparlanma sinyallerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Geçen yılın aynı ayında 412 milyon dolar fazla veren dış ticaret dengesinin son dönem itibariyle 1,1 milyar dolar açık vermesi bu durumun en önemli göstergesi olarak görülebilir. 12 aylık cari fazla önceki ayki ulaştığı 4,3 milyar dolar seviyesinden Kasım 2019 itibariyle 2,7 milyar dolar fazlaya geriledi.

Böylelikle, 12 aylık rakamlarla verilen cari fazla üst üste 6. ayda da devam etmiş oldu. 12 aylık cari fazlada gözlenen gerilemenin temel nedeni, önceki ayki seride yer alan Kasım 2018 dönemindeki 1,0 milyar dolar seviyesindeki cari fazlanın yerine 12 aylık seriye Kasım 2019 döneminde 518 milyon dolar cari açığın girmiş olmasıdır.

Portföy yatırımlarında 2,1 milyar dolar giriş; net hata-noksan kaleminde 1,9 milyar dolar net çıkış görüldü.

Doğrudan yatırımlar, kasımda, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolar azalarak 236 milyon dolar net giriş kaydetti. Portföy yatırımlarında ise 2,1 milyar dolar net giriş gözlendi.

Yurtdışında yerleşikler hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alış, DİBS piyasasında 151 milyon dolar net satış yaparken; yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda aylık bazda 829 milyon dolar net giriş görüldü. Bu durumda, yurt içi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında gözlenen 214 milyon dolar azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 616 milyon dolar artış göstermesi belirleyici olurken;

yurtdışından sağlanan krediler ile ilgili olarak genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 26 milyon dolar ve 22 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer taraftan, net hata-noksan kaleminde aylık bazda 1,9 milyar dolar net çıkış kaydedildi. Böylelikle, resmi rezervler kasımda 743 milyon dolar arttı.

Yıllıklandırılmış cari dengedeki iyileşme eğilimi terse dönmeye devam ediyor. 2018 yılının ikinci yarısından 2019 yılının ikinci yarısına kadar gözlenen dengelenme eğiliminin yerini 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle toparlanma eğilimi almaya başladı.

Dengelenme süreci etkileri ve turizm tarafındaki olumlu performans 12 aylık cari dengenin Eylül 2019’da 5,4 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaşmasını sağladı. TCMB’nin Temmuz sonundan itibaren gerçekleştirdiği önden yüklemeli faiz indirimlerinin iç talep ve iktisadi faaliyeti destekleyici etkisi ithalat ve reel ekonomi bacağında da gözle görülür hâle gelmekte.

Aralık ayı öncü dış ticaret verileri de bu görünümü destekler nitelikte. Yakın dönemde gözlenen toparlanma eğilimi ve Ekim 2019 itibariyle yıllıklandırılmış verileri destekleyen rakamların da seriden çıkmaya başlamasıyla 12 aylık cari denge rakamlarının 2020 yılı ilk çeyreği itibariyle yeniden açığa dönüşeceğini düşünmekteyiz.

Mevcut gerçekleşme ve eğilimleri dikkate alarak 2019 yılının sınırlı da olsa cari fazla ile tamamlanacağı yönündeki görüşümüzü sürdürüyoruz. 2019 yılı cari denge tahminimiz +449 milyon dolar; cari denge / GSYH tahminimiz de +%0,1 seviyesinde (2018: -%3,5). Aralık 2019 dönemi ödemeler dengesi verileri 14 Şubat tarihinde açıklanacak.


Kaynak: Gedik Yatırım

Hibya Haber Ajansı

293
Okunma