Escar Turizm’den kar dağıtımı

by nevargundemde
0 comment

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş, kar payı dağıtma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açııklamada şunlar kaydedildi:

”2021 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılı dönem kârından esas sözleşmemizin 15. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1. Tertip), yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 255.996.725,54 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci kar payı: 35.000.000 TL

Olağanüstü yedek: 220.996.726 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise ortaklara dağıtılacak 35.000.000 TL brüt kar payının tamamının net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına, 220.996.726 TL’nin ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, böylelikle 2021 yılı için 54.300.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 35.000.000 TL ve yüzde 64,46 brüt, 31.500.000 TL ve yüzde 58,01 net oranında kar payının 06.04.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.” 
 

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment