Piyasadan haberler

AKGRT Aksigorta'nın 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 258.543.608 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 168.227.946 TL) (A1 Capital)

AKGRT

Aksigorta'nın 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 258.543.608 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 168.227.946 TL)

AKSGY

Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerindeki kiracılara, Ağustos ayı kira ödemelerine yönelik olarak  yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde  kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

ALBRK

Banka aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.04.2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, Bankaya 20.638.020 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.Söz konusu İdari para cezası yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, ilgili mevzuat uyarınca %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir.Söz konusu ceza Banka 2020/2.Dönem finansal tablolarına yansıtılacaktır.

ASELS

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, uzaktan komutalı silah sistemleri, radyolink sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 93.262.684,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilecektir.

AVOD

Müşteri ve iş ortağı Sundown Foods USA, Inc. ile her sene Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu, yeni sezon miktarları ve yeni proje toplantısı Covid-19 Pandemisi nedeni ile 21.08.2020 tarihinde şirket merkezinde (İzmir- Türkiye'de) yapılacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 24/07/2020 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Sağlamoğlu Yetkili Müessese A.Ş. (Üye kodu:VAN) Borsa üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında faaliyet gösterecektir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.  OSMEN

Osmanlı Menkul'un çıkarılmış sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleşmiş olduğundan 30.07.2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 19.919.009, fiili dolaşımdaki pay oranı %17 olarak dikkate alınacaktır.

DERAS

10.07.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Taneri'nin yeni iş alanları ilgili raporu KAP'ta paylaşılmıştır.Yönetim Kurulu rapora istinaden en kısa zamanda aksiyon alacaktır.

EGPRO

28.07.2020  tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi   A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,95-16,17 fiyat aralığından 482.752 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklık Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları  28.07.2020 tarihi itibariyle % 0,60 düşmüştür.

EGPRO

28.05.2020-28.07.2020 tarihleri arasında Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50- 16,17 fiyat aralığından 844.479 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte  Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28.07.2020 tarihi itibariyle %94,83 sınırına ulaşmış olup %95'in altına düşmüştür.

GARAN

Garanti Bankası'nın 2020 yılı 6 aylık solo net karı  3.231.375.000 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 3.632.920.000 TL)

HDFGS

Şirket'in doğrudan bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 20.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 20.000.000.-TL nakden artırılmak suretiyle 40.000.000.-TL'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımında  yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

IDGYO

Şirket portföyünde yer alan, Tapu Siciline İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, F22D24C1D Pafta, 106 Parselde kayıtlı 92/65171 arsa paylı, 5 Blok Nolu 11-24 numaralı daire niteliğindeki gayrimenkullerin 29.07.2020 tarihi itibarı ile 1.600.000 TL + KDV bedel ile peşin olarak satışı yapılmıştır.Söz konusu gayrimenkullerin her biri 312.500 TL (KDV Hariç) bedel ile satın alınmıştı. Gayrimenkullerin Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 31.12.2019 tarihli değerleme raporundaki değeri 1.825.000TL (KDV Hariç)'dir. Söz konusu bağımsız bölümlerin satış fiyatı, ekspertiz değerinin altında gerçekleştiğinden bu durum yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR,    TIB

Bankanın 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.08.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR,    TIB

Banka Yönetim Kurulunca Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Sayın Serkan Uğraş Kaygalak ve Sayın Sezgin Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde yürütülen onay sürecinin tamamlanmasını takiben görevlerine  başlamışlardır.

ISGYO

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 11.907.689 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -18.540.386 TL)

KARSN

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.  Bugün bazı basın - yayın organlarında çıkan haberlerde, Şirketin satılacağı iddia edilmiş olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

MGROS

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü "pozitif"tir.

OTKAR

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı  172.317.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 195.330.000 TL)

QNBFB

QNB Finansbank'ın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 1.272.021.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 1.279.673.000 TL)

RYGYO

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 35.315.290 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -18.566.089 TL)

RYSAS

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net zararı 31.771.643 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -11.266.988 TL)

SKBNK

13.07.2020 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında; Bankanın kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve tavan geçerlilik süresinin uzatımı amacıyla yapacağı esas sözleşme tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruda bulunulduğu belirtilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan onay başvuru, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 21.07.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 29.07.2020 tarihinde Bankaya tebliğ edilmiştir

SNKRN

Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. N134 34373 Pangaltı/Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. N 201/6 Şişli / İstanbul adresine taşınmasına ve bu amaçla Yönetim Kurulu kararı tescil ilanı için ticaret sicile başvurulmasına,Adres değişikliği konusunda Esas Sözleşme tadilatı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli alınması amacıyla başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği karar verilmiştir.

SODSN

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı  4.581.872 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 5.170.560 TL)

TKURU

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 1.524.569 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -668.321 TL)

TMPOL

17.07.2020 tarihinde yapmış açıklamada, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılması aşamasına geçileceği hakkında bilgi vermiş olup, söz konusu bağlantı anlaşmasının 29.07.2020 tarihinde imzalanmış olduğunu bildiririz. Bundan sonraki süreçte Mimarsinan Organize Bölge Müdürlüğü tarafından "tesis kabul" aşamasına geçilecektir. Söz konusu süreçlerle ilgili olarak kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.

YDATH

Türk Rating (İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.) tarafından yapılan kredi derecelendirme çalışması sonucunda Şirketin kredi notu;*Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu : TR AA+ *Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme Notu : TR A1 ve *Görünümü ise "Durağan" olarak teyit edilmiştir.

YKBNK

Yapı ve Kredi Bankası'nın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 2.460.774.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 2.360.947.000 TL)

GUSGR

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 259.952.746 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 41.763.311 TL)

VKGYO

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 35.744.272 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 667.676 TL)

ANSGR

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 272.634.714 TL oldu. (2019/6 AYLIK:232.353.506 TL)

KARSN

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net zararı 4.026.000 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 8.322.000 TL)

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Okunma